Laat een bericht achter Offerte aanvragen

Nieuws

Grote verbouwing van het Twents Carmel College Losser

Het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser ondergaat binnenkort een grote interne verbouwing, die er voor zorgt dat de school weer 25 jaar mee kan. Hiervoor zijn diverse verhuisbewegingen nodig, die in verschillende etappes worden uitgevoerd door UTS Grijpma Verhuizingen.

Volgens een ontwerp van architect Ronald Olthof van architectenbureau LKSVDD uit Enschede wordt de school verbouwd. Het deel waar momenteel nog de aula, kantoren en directiekamer zijn gesitueerd, gaat geheel tegen de vlakte. De ruimte die dan ontstaat wordt opgevuld met een grotere aula met podium en twee nieuwe lokalen. Ook worden de lokalen voor de muziekschool aangepakt en volledig geïsoleerd.

Verhuisbewegingen door UTS Grijpma
De verhuizing van de school wordt in 3 fases uitgevoerd volgens een uitgekiend draaiboek. De verbouwing, ontruiming en verhuisbewegingen sluiten precies op elkaar aan zodat personeel en leerlingen zo min mogelijk last ondervinden van de renovatie en alle drukte die dit met zich mee brengt.

De eerste fase start op 19 maart aanstaande. Het betreft dan het verhuizen van een gedeelte van de school naar de tijdelijke huisvesting in Basisschool De Basis, 200 meter verderop. Op die dag worden een aantal leslokalen, waaronder beeldende vorming en handenarbeid, overgebracht naar de tijdelijke huisvesting aan de Hoge Weg 81. De verhuizers verhuizen de inventaris en zorgen er voor dat de leerlingen snel de lessen op deze tijdelijke locatie kunnen hervatten.
De tweede fase is gepland in de zomer van 2018 en uiteindelijk moet de school over precies een jaar geheel vernieuwd en toekomstbestendig, actief zijn.

Kijk ook op verhuizingen in het onderwijs.