Laat een bericht achter Offerte aanvragen

Nieuws

Interne verhuizing Menzis door UTS Grijpma

Ruim een jaar heeft Menzis uitgetrokken voor een omvangrijke renovatie van het pand aan de Ruyterlaan in Enschede. Met deze renovatie actualiseert Menzis niet alleen de fysieke werkomgeving, maar introduceert het bedrijf ook het actieve werken en worden nieuwe ICT-voorzieningen gerealiseerd. De nieuwe werkomgeving gaat bijdragen aan samenwerking, flexibiliteit en leefbaarheid.

Projectmatige aanpak
Met alle partijen die met de renovatie te maken hebben, zijn afspraken gemaakt en zijn werkzaamheden planmatig op elkaar afgestemd. Hierdoor ondervinden medewerkers op de werkvloer zo min mogelijk hinder. 
De interne verhuizing geschiedt in vier fasen en deze week is de eerste fase. Volgens een uitgekiende projectplanning worden niet alleen werkplekken fysiek overgebracht maar verzorgt UTS Grijpma ook de ICT en het cablemanagement in dit pand van Menzis. Dit betekent dat medewerkers van Grijpma de werkplekbekabeling opnieuw structureren en wegwerken waardoor er minder kans op storingen is. Door nauwgezet cablemanagement zijn jarenlange storingsvrije werkplekken gegarandeerd.